Związek Zawodwowy Kapitanów i Oficerów z inicjatywy Szczecinskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej pielęgnuje morskie tradycje Szczecina

Pierwszy list do Prezydenta Miasta

II list do Prezydenta Miasta Szczecin cz. I

II list do Prezydenta Miasta Szczecin cz. II

II list do Prezydenta Miasta Szczecin cz. III