Lista laureatów Zlotego Kompasu

2008

1. Kpt. Jerzy Szkudlarek za szkolę Pod Żaglami

2. Kpt. ż. w. Andrzej Huza działalność na rzecz Pomnika tym Którzy Nie Powrócili z Morza

3. St. Of. Mech. Okr. Marceli Stelmaszczuk za działalność na rzecz Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich

2009

1. Kpt. ż. w. Wiktor Czapp za propagowanie spraw morskich

2. St. Of. Mech. Okr. Stanisław Kuszmider twórca polskiego szkolnictwa morskiego

3. Krystyna Pohl dziennikarstwo morskie

2010

1. Prof. kpt. ż. w. Aleksander Walczak - nauczyciel akademicki, były wieloletni rektor WSM, autor licznych publikacji naukowych

2. St. of. mech. okr. mgr inż. Janusz Ciechański - nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych i wynalazków

3. Dr Adolf Wysocki - wiceprezes spółki Euroafrica Linie Żeglugowe, sekretarz generalny Związku Armatorów Polskich, autor publikacji poświęconych gospodarce morskiej

2011

1. Kpt. ż. w. Józef Gawłowicz autor publikacji morskich, wykładowca,

2. St. Of. Mech. Okr. Stanisław Knihinicki

4. Lech Karwowski inicjator budowy muzeum morskiego

2012

1. Kpt. ż.w. Jerzy Lipiński

2. St. of. mech. okr. Zbigniew Łosiewicz

3. Wiesław Seidler

4. Kpt. ż. w. Janusz Markiewicz - superkompas

2013

1. kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner

2. st. of. mech. okr. Jerzy Orzechowski

3. Pana Witold Szadokierski

2014

1. Rafał Zahorski

2. St. of. mech. okr. Zdzisław Serafin

3. Kpt. z. w. Eugeniusz Daszkowski

4. Dr kpt. ż. w. h.c. Elżbieta Marszałek - superkompas

2015

1. Paweł Szynkaruk

2. Kpt. z w. Mirosław Folta

3. St. of. mech. okr. Antoni Wiewióra

2016

1. Laura Hołowacz

2. Kpt. ż w. Jan Pruffer

3. St. of. mech. okr. Janusz Fydrych