Członkowie Związku Zawoodwego Kapitanów i Oficerów

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") informujemy iż przysługują Panu/Pani określone poniżej prawa.

Dane osobowe - jak je zbieramy?

Pana/Pani dane osobowe zbieramy w momencie, gdy składa Pan/Pani deklarację przystąpienia do Związku Zawodowego Kapitanów i Oficerów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administrator danych:

Administratorem danych jest Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Garncarskiej 5.

Przetwarzanie Pana/Pani danych - w jakim celu?

W celu realizacji zadań statutowych Związku

Możliwość przekazywania Pana/Pani danych - komu?

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom zaufanym, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań statutowych.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Pana/Pani prawa w stosunku do danych

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Może Pan/Pani również zażądać dostępu do swoich danych - w dowolnym momencie może Pan/Pani je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Podstawy prawne przetwarzania Pana/Pani danych

W każdym przypadku przetwarzanie Pana/Pani danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów.