Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów,

Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej,

Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

są organizatorami corocznego bankietu "Mikołajki Morskie",

Podczas bankietu są obecni przedstawiciele różnych branż gospodarki morskiej, instytucji pozarządowych promujących kulturę i gospodarkę morską.

„Ludzie morza ludziom morza” – pod takim hasłem działa Kapituła Złotego Kompasu.

Tworzą ją przedstawiciele trzech organizacji: szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich oraz Związku Zawodowego Kapitanów i Oficerów.

Od 2008 roku gremium to honoruje osoby, które szczególnie się zasłużyły w działalności na rzecz kultury i podtrzymywania tradycji morskiej.

Nagrody – „Złote Kompasy” – wręczane są co roku 6 grudnia, podczas „Mikołajek Morskich”.

Tradycją „Mikołajek morskich” jest też licytacja książek i pamiątek.

Cały dochód przeznaczony jest na renowację pomnika „Tym, którzy nie powrócili z morza”

port (51K)

Lista Laureatów Złotego Kompasu

Mikołajki Morskie 2008

Mikołajki Morskie 2009

Mikołajki Morskie 2010

Mikołajki Morskie 2011

Mikołajki Morskie 2012

Mikołajki Morskie 2013

Mikołajki Morskie 2014

Mikołajki Morskie 2016