Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów,

Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej,

Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

są organizatorami corocznego bankietu "Mikołajki Morskie",

Podczas bankietu są obecni przedstawiciele różnych branż gospodarki morskiej, instytucji pozarządowych promujących kulturę i gospodarkę morską.

„Ludzie morza ludziom morza” – pod takim hasłem działa Kapituła Złotego Kompasu.

Tworzą ją przedstawiciele trzech organizacji: szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich oraz Związku Zawodowego Kapitanów i Oficerów.

Od 2008 roku gremium to honoruje osoby, które szczególnie się zasłużyły w działalności na rzecz kultury i podtrzymywania tradycji morskiej.

Nagrody – „Złote Kompasy” – wręczane są co roku 6 grudnia, podczas „Mikołajek Morskich”.

Tradycją „Mikołajek morskich” jest też licytacja książek i pamiątek.

Cały dochód przeznaczony jest na renowację pomnika „Tym, którzy nie powrócili z morza”

port (51K)

Lista Laureatów Złotego Kompasu

Mikołajki Morskie 2008

Mikołajki Morskie 2009

Mikołajki Morskie 2010

Mikołajki Morskie 2011

Mikołajki Morskie 2012

Mikołajki Morskie 2013

Mikołajki Morskie 2014

Mikołajki Morskie 2015

Mikołajki Morskie 2016

Mikołajki Morskie 2017